Baltic Machine Factory

Från och med 2013 säljer vi våra produkter under varumärket BMF. Baserat på våra produkter har vi utvecklat 8 färdiga uppsättningar som passar både hobbyer och professionella skogsbruksföretag. Släpvagnens kapacitet börjar vid 6 ton och är 17 ton. Hissintervallet sträcker sig från 4,3 meter till 9,05 meter. BMF: s huvudmarknad ligger utanför Estland. Vi har anpassat våra produkter till konsumenternas behov i västra och norra Europa. Produktutveckling och produktion sker i Estland. Vår erfarenhet och testare kommer från de komplexa förhållandena i de estniska skogarna. BMF är en av de största skogstillverkarna i Europa. Vår framgång är kontinuerlig kvalitetsutveckling, aktiv investering i nya lösningar, kontinuerlig produktutveckling och testning.