Eurozen Hair Transplant

EuroZen Saç Ekim ve Estetik Merkezi, 16 y?ld?r saç ekimi ve estetik hizmeti veren ciddi ve oldukça deneyimli bir kurulu?tur. Gerek yurt içi gerekse yurt d???ndan gelen tüm misafirlerimizin hava alan? transferleri son model lüks VIP araçlarla sa?lan?r. Tüm i?lemler deneyimli, plastik cerrahi uzman? ve profesyonel ekiple beraber hastane ortam?nda gerçekle?tirilir. PRP tedavisi ile var olan ve yeni ekilmi? saçlar?n bak?m? sa?lan?r. Saç derisi ve kökleri yenilenir. EuroZen misafirlerini en iyi ?ekilde a??rlar. Misafirlerimiz lüks konaklama imkanlar?ndan yararlanabilirler. Hastalar?m?z operasyonlar? ard?nda 2 y?l süreyle ücretsiz kontrol alt?nda tutulurlar ve bu süreçte dan??manlar?m?zdan destek alabilirler.