TopChiroVeldhoven

De praktijk in Veldhoven is gevestigdaan de NieuweKerkstraat 77. De praktijk is goedbereikbaar met de auto, de fiets of tevoet. Erzijnvoldoendeparkeerplaatsenvoor de deur. Mochtendezeparkeerplaatsenallemaalbezetzijn, dan is er op korteloopafstandeengroteparkeerplaatswaar u gratis uw auto kuntparkeren.