Go Native Language Holidays

Of je het nu eenZomerschool, zomerkamp of taalvakantiewilnoemen, twee pijlersmoetenaltijd van belangblijven: het moetleerrijken het moetleukzijn! Voortaalkampenboordevoltaalenplezier is Go Native ideaal! Met jarenervaring in het organiseren van zomerkampenzijn we erzeker van datgeenenkelanderkampzoveelplezierenlerenkangaranderen! Oudersvragenvaak wat de onderliggendereden is dathun zoon of dochtermeer Engels geleerdheeft in één week tijdbijonsdannajaren op de schoolbanken. Het antwoord is eenvoudig: onzefilosofie. De kinderenkrijgeneen volledigeonderdompeling in de taaltijdens de kampen, ondersteundengewaarborgd door eengespecialiseerdleerkrachtenteam. Het enige moment datzegeen Engels spreken is wanneerzeslapen …enzelfsdanhopen we datze in het Engels dromen. Of je nu 12 of 18 jaar bent, een beginner of eengevorderde, onzetaalvakantieszijnontworpen om de besteleerervaringtebieden! Met dagenvolleren, activiteiten, sportuitstapjesenveelmeer, willenstudenten elk jaarweermee met Go Native! De wereld is erg onzeker op dit moment, daaromrekenen we bij het boeken nu slechts €200 borg om eenplektereserveren, aangezienereenbeperktaantalplaatsenzijn per taalvakantie. Ditvoorschotkanvolledigterugbetaaldworden tot en met 15 mei 2021.