Kimono Hiro Inc.

Kimono Hiro Inc. is a non-profit organization with certified 501(c)(3) tax exempt. We get funding for promoting Kimono to the world as a New fashion. We are planing to produce Kimono Fashion Show on New York Fashion Week in February 2016, for saving kimono artisans to expand kimono market to the world.